Είμαστε ανθρώπινοι...
Είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι.
Είμαστε ταπεινοί.
Λειτουργούμε με αμοιβαίο σεβασμό
και αξιοπρέπεια.
Απολαμβάνουμε ό,τι κάνουμε.

...με εμμονή στη λεπτομέρεια...
Έχουμε υπομονή.
Έχουμε επιμονή στη ποιότητα
και στη τελειότητα.
Δεν αφήνουμε εκκρεμότητες.

...«σπρώχνουμε» τα όρια.
Δεν φοβόμαστε την αλλαγή.
Ψάχνουμε για το επόμενο βήμα.
Παίρνουμε πρωτοβουλίες.
Δεν εγκαταλείπουμε.