Οδηγίες ενεργοποίησης POS

Αφορά παραλαβή από κατάστημα τράπεζας