Θέλετε να εργαστείτε στην Cardlink;
Ευκαιρίες καριέρας

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Accountant

Cardlink, member of Worldline SA, is the largest Network Service Provider in Greece and provides fast and secure services to merchants and consumers in their day-to-day payment transactions, both in physical and electronic commerce.

At Worldline, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We’ve established ourselves as a leading developer of creative software solutions for enabling the cashless society. We are committed to continuous improvement, always looking for new and innovative ways to improve quality, reduce costs, build excellent solutions and grow customer happiness.

 

Your day-to-day responsibilities include:

 • Daily booking of bank transactions.
 • Responsible for day-to-day finance and accounting operations.
 • Participates in month-, year-end closing.
 • Responsible for various reconciliations (bank statements, systems reports etc.)
 • Prepares regular and ad-hoc reports, analysis.
 • Reviews tax submissions (VAT, CIT, withholding tax etc.)

Skills we can’t do without:

 • University degree in Finance, Accounting, or Business Administration
 • Minimum of 3 years in a similar financial role.
 • Good Knowledge of International Financial Reporting Standards (IFRS) and Greek Tax
 • Fluency in Greek & English, both verbal and written.

Skills we’d like:

 • Professional certifications (e.g.ACCA , ACA ) are an advantage but not a requirement.
 • Previous working experience in the area of Financial Institutions will be considered an additional asset

 

More reasons to join us:

Worldline is proud to be an Equal Opportunity employer. We do not discriminate based upon race, religion, color, origin, gender expression, age, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics. We are an equal opportunity employer and value diversity at our company.

We really value Innovation, Cooperation, Excellence and Empowerment. These values are reflected in our daily work. This is the core of our organization. At Worldline our top priority is to engage, encourage and help you improve your potential. In fact, we have comprehensive training and development programs in place demonstrating our dedication to developing your career.

Read More
Agile Delivery Manager

Cardlink, member of Worldline SA, is the largest Network Service Provider in Greece and provides fast and secure services to merchants and consumers in their day-to-day payment transactions, both in physical and electronic commerce.

At Worldline, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We’ve established ourselves as a leading developer of creative software solutions for enabling the cashless society. We are committed to continuous improvement, always looking for new and innovative ways to improve quality, reduce costs, build excellent solutions and grow customer happiness.

We have many hardworking, dedicated peers that would love for you to work with them!

Your day-to-day responsibilities include:

 • You champion the agile delivery methodology and lead all Cardlink Delivery Teams
 • You understand the software development lifecycle and promote CI / CD
 • You act as a Scrum Master for Cardlink Delivery teams facilitating all scrum ceremonies across all delivery teams
 • You facilitate all planning of the agile delivery teams to get all deliverables on time
 • You understand estimation processes and provide insights to the estimates of the project team
 • You ensure that delivery teams are appropriately resourced to deliver based on their needs
 • You work closely with the product owners to keep the backlog tidy and smoothly feed the delivery teams with work
 • You maintain the documentation of the deliverables across all delivery teams
 • You identify and solve issues / impediments, escalating in advance to supervisor and / or Head of Architecture and Delivery where necessary
 • You identify and mitigate risks, escalating in advance to supervisor and / or Head of Architecture and Delivery where necessary
 • You protect the delivery teams putting people before process and ensure that energy is channeled to value
 • You maintain a pragmatic approach always leading the delivery teams to successful completion of tasks

 

Skills we can’t do without:

 • Minimum 5 years’ proven track record of project management using agile methodologies
 • Strong influencing and persuasion skills with the ability to enthuse and inspire the project team and stakeholders at all levels
 • Exceptional relationship building and communication skills in Greek and English
 • Understanding of Agile methodologies (Scrum, Kanban, Lean, SaFE)
 • Risk Management techniques  combined with strong planning and organizing skills
 • Understanding of the payment industry business and software industry terms
 • Excellent use of all MS office software as well JIRA and Confluence

 

Skills we’d like:

 • Experience in software development either in a role of business analyst, developer, quality assurance

 

More reasons to join us:

Worldline is proud to be an Equal Opportunity employer. We do not discriminate based upon race, religion, color, origin, gender expression, age, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics. We are an equal opportunity employer and value diversity at our company.

We really value Innovation, Cooperation, Excellence and Empowerment. These values are reflected on our daily work. This is the core of our organization. At Worldline our top priority is to engage, encourage and help you improve your potential. In fact, we have comprehensive training and development programs in place demonstrating our dedication to developing your career.

Read More
Infrastructure Support Officer

Role for DC Operations / Linux and PABX

Cardlink, member of Worldline SA, is the largest Network Service Provider in Greece and provides fast and secure services to merchants and consumers in their day-to-day payment transactions, both in physical and electronic commerce.

At Worldline, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We’ve established ourselves as a leading developer of creative software solutions for enabling a cashless society. We are committed to continuous improvement, always looking for new and innovative ways to improve quality, reduce costs, build excellent solutions and grow customer happiness.

 

Your day-to-day responsibilities include:

 • Manage and ensure effectiveness of Servers and their associated Operating Systems and Software to meet significant reliability and service level requirements.
 • Perform system maintenance and updates
 • Operate and maintain security and backup policies
 • Monitor performance and ensure systems’ availability
 • Remediation of issues impacting the operation of the corporate voice and data infrastructure.
 • Root cause analysis for failures to H/W or O/S level and drive corrective action
 • Monitoring the infrastructure incidents and making recommendations for improvement
 • Negotiate with vendors, outsourcers, and contractors
 • Ensure optimal operation of all network hardware equipment such as Routers,

 

Skills we can’t do without:

 • BSc/BA in Information Technology, Computer Science, or related field
 • At least three (3) years of relevant experience
 • Excellent knowledge of Windows Server OS (2012 R2, 2016, 2019)
 • Good Knowledge of Azure Administration
 • Good Knowledge of O365 and M365 services
 • Good knowledge of enterprise networking (VLANs, Routing, Switching, and IP addressing, DHCP, DNS, etc.)
 • Familiar with Databases like MS SQL, Azure SQL, Azure Synapse, etc.

 

Soft Skills:

 • Team player with problem-solving skills
 • Ability to learn, adapt, communicate, and organize
 • Attention to detail
 • Deadline oriented

 

More reasons to join us:

Worldline is proud to be an Equal Opportunity employer. We do not discriminate based upon race, religion, color, origin, gender expression, age, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics. We are an equal opportunity employer and value diversity at our company.

We really value Innovation, Cooperation, Excellence, and Empowerment. These values are reflected in our daily work. This is the core of our organization. At Worldline our top priority is to engage, encourage and help you improve your potential. In fact, we have comprehensive training and development programs in place demonstrating our dedication to developing your career.

Read More
Mass Sales Representative

Cardlink, member of Worldline SA, is the largest Network Service Provider in Greece and provides fast and secure services to merchants and consumers in their day-to-day payment transactions, both in physical and electronic commerce.

At Worldline, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We’ve established ourselves as a leading developer of creative software solutions for enabling the cashless society. We are committed to continuous improvement, always looking for new and innovative ways to improve quality, reduce costs, build excellent solutions and grow customer happiness.

 

Your day-to-day responsibilities include:

 • You build sales pipeline to ensure a constant stream of sales
 • You are responsible for achieving Sales budget at SME mass and medium Key Account segments
 • You establish, develop, and maintain positive business and customer relationships
 • You reach out to customer leads and work on cross selling opportunities
 • You reach out to the target market and develop a plan for staying in touch with prospect clients
 • You visit customers on the field whenever required
 • You expedite the resolution of customer problems and complaints to maximize satisfaction
 • You perform cost-benefit and needs analysis of existing/potential customers to meet their needs
 • You analyze the market’s potential, track sales and develop status reports
 • You keep abreast of best practices and promotional trends
 • You cooperate with other cross functional teams

 

Skills we can’t do without:

 • You have 2 to 3 years of relevant customer’s experience
 • You have good verbal and written communication skills
 • You can effectively communicate will highly impact with a proactive approach
 • You display active listening and rapport building skills
 • You can work independently and as part of a team

 

More reasons to join us:

Worldline is proud to be an Equal Opportunity employer. We do not discriminate based upon race, religion, color, origin, gender expression, age, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics. We are an equal opportunity employer and value diversity at our company.

We really value Innovation, Cooperation, Excellence and Empowerment. These values are reflected on our daily work. This is the core of our organization. At Worldline our top priority is to engage, encourage and help you improve your potential. In fact, we have comprehensive training and development programs in place demonstrating our dedication to developing your career.

Read More
Office Manager / Executive Assistant

Cardlink, member of Worldline SA, is the largest Network Service Provider in Greece and provides fast and secure services to merchants and consumers in their day-to-day payment transactions, both in physical and electronic commerce.

At Worldline, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We’ve established ourselves as a leading developer of creative software solutions for enabling the cashless society. We are committed to continuous improvement, always looking for new and innovative ways to improve quality, reduce costs, build excellent solutions and grow customer happiness.

 

Your day-to-day responsibilities include:

 • You welcome and greet visitors, answering incoming phone calls and delivering world-class customer service
 • You manage the Executive Team’s calendars while addressing specific requirements (i.e., MoM, agenda preparation, expense reports, outgoing calls, correspondence, travel, and meetings)
 • You are our SPOC for maintenance, facilities, transportation, office supplies and equipment
 • You effectively manage services and cultivate relationships related to the smooth operations of the company offices (i.e., cleaning, office supplies, stationery, equipment, repairs) and oversee general office procedures
 • You are responsible for developing and delivering presentations
 • You responsible for office budget, contract management and negotiation with vendors and service providers

 

Skills we can’t do without:

 • Bachelor’s degree or equivalent University degree
 • Proven experience as an Office Manager, Front Office Manager or Executive Assistant
 • Proficiency in MS Office (Excel and Outlook in particular)
 • Excellent time management skills and ability to multi-task and prioritize
 • Attention to detail and problem-solving skills
 • Excellent written and verbal communication skills in Greek and English
 • Strong organizational and planning skills
 • A creative mind with an ability to suggest improvements

More reasons to join us:

Worldline is proud to be an Equal Opportunity employer. We do not discriminate based upon race, religion, color, origin, gender expression, age, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics. We are an equal opportunity employer and value diversity at our company.

We really value Innovation, Cooperation, Excellence and Empowerment. These values are reflected on our daily work. This is the core of our organization. At Worldline our top priority is to engage, encourage and help you improve your potential. In fact, we have comprehensive training and development programs in place demonstrating our dedication to developing your career.

Read More
Product Manager Payments

Cardlink, member of Worldline SA, is the largest Network Service Provider in Greece and provides fast and secure services to merchants and consumers in their day-to-day payment transactions, both in physical and electronic commerce.

At Worldline, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We’ve established ourselves as a leading developer of creative software solutions for enabling the cashless society. We are committed to continuous improvement, always looking for new and innovative ways to improve quality, reduce costs, build excellent solutions and grow customer happiness.

 

Job brief

We are looking for an experienced Product Manager who is passionate about building products that customers love. You will join a dynamic and fast-paced environment and work with cross-functional teams to design, build and roll-out products that deliver the company’s vision and strategy.

 

Your day-to-day responsibilities include:

 • You gain a deep understanding of customer experience, identify and fill product gaps and generate new ideas that grow market share, improve customer experience and drive growth
 • You research about best practices, emerging technologies and trends in the Fintech industry
 • You create buy-in for the product vision both internally and with key external partners
 • You develop product pricing and positioning strategies
 • You translate product strategy into detailed requirements & prototypes and provide end to end project management
 • You drive product launches including working with PR, Marketing and Product Management teams
 • You evaluate promotional plans to ensure that they are consistent with product line strategy and that the message is effectively conveyed
 • You act as a product evangelist to build awareness and understanding
 • You communicate with external third-party to evaluate current and future partnerships
 • You represent the company by visiting customers to solicit feedback on company products and services

 

Skills we can’t do without:

 • You hold an MSc/BSc degree in Computer Science, Engineering, or equivalent
 • You have at least 5 years of work experience in product management
 • You have track record of managing all aspects of a successful product throughout its lifecycle
 • You can develop product and marketing strategies and effectively communicate recommendations to top management
 • You have strong problem-solving skills
 • You are skilled at working effectively with cross-functional teams in a matrix organization
 • You have hands-on experience with project management software (i.e. JIRA, Asana, Confluence)
 • You have excellent written and verbal communication skills

 

More reasons to join us:

Worldline is proud to be an Equal Opportunity employer. We do not discriminate based upon race, religion, color, origin, gender expression, age, status as an individual with a disability, or other applicable legally protected characteristics. We are an equal opportunity employer and value diversity at our company.

We really value Innovation, Cooperation, Excellence, and Empowerment. These values are reflected in our daily work. This is the core of our organization. At Worldline our top priority is to engage, encourage and help you improve your potential. In fact, we have comprehensive training and development programs in place demonstrating our dedication to developing your career.

Read More
QA Engineer

At Cardlink, a Worldline brand, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We design and operate leading digital payment and transactional solutions that enable sustainable economic growth and reinforce trust and security in our societies. If you are a highly-skilled QA Engineer, then get ready to join our team.

Your day-to-day responsibilities include:

 • You review requirements, specifications, and technical documents to provide timely and significant feedback (analyze and clarify requirements with customers or business analysts)
 • You build detailed, comprehensive and well-structured test plans and test cases (test scripts)
 • You estimate, plan and prioritize defects based on business needs
 • You design, develop and execute automation scripts using open-source tools (e.g., Selenium, Junit, TestNG. etc.)
 • You optimize the testing process by staying up-to-date with new tools and strategies
 • You conduct functional testing, analyze and build reports
 • You identify, record, document and track bugs
 • You perform detailed regression testing when bugs are resolved
 • You develop and apply testing processes for new and existing products to meet client needs
 • You manage and coordinate the testing equipment (UAT, production testing terminals, test cards, keys, certificates, test scripts) so they are up to date and running
 • You collaborate closely with internal teams to identify system requirements
 • You investigate the causes of non-conforming software and guide users to implement solutions
 • You conduct integration testing with third-party services

Skills we can’t do without:

 • A Bachelor’s degree in computer science, information technology, or mathematics
 • Validated knowledge of testing standard methodologies and defect management practice
 • Experience in designing, developing, and implementing automation scripts
 • Proven track record of collaboration with multi-disciplinary teams of business analysts, developers, data scientists, and domain specialists
 • Superb computer competence including knowledge of quality assurance terminology, methods, and tools
 • Analytical, problem-solving, and decision-making skills
 • A team player who can lead projects as an accountable owner
Read More

Για την αποστολή βιογραφικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: recruitment@cardlink.gr

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ

Το newsletter μας

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι!

 • Σημαντικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Χρήσιμες συμβουλές
 • Νέα, έρευνες και insights απο όλους τους κλάδους
 • Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις
Είστε ήδη πελάτης Cardlink;*