Δήλωση Ιδιωτικότητας Του Ιστότοπου

Η παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας αφορά στη συμμετοχή σας στο Open Innovationemphasis”για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (εφεξής το «“emphasis”»).

Προοίμιο

Για τη συμμετοχή σας στο “emphasis” θα χρειαστεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε μια σειρά πληροφοριών και δεδομένων που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, η συλλογή και η επεξεργασία τους περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και κατάλληλα, τόσο σε είδος όσο και σε όγκο, και η επεξεργασία τους θα γίνει αποκλειστικά για τις ανάγκες της συμμετοχής σας στο “emphasis” και την επικοινωνία σας με τους συνδιοργανωτές.

Σεβόμενοι την ιδιωτικότητα και με γνώμονα την προστασία του απορρήτου σας έχουμε μεριμνήσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέσων για να διασφαλίσουμε αδιάλειπτη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο διάστημα θα βρίσκονται στη διάθεσή μας.

Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των σκοπών για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και μια αναλυτική παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και των αρχών που διέπουν την επεξεργασία τους. Θα ενημερωθείτε επίσης για το ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας καθώς τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

Θεωρούμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας πολύ σημαντικές, και βασικό μέρος της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσά μας, γι΄ αυτό σας καλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο προκειμένου να διαβάσετε και να κατανοήσετε την παρούσα δήλωση.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: dpo@Cardlink.gr

Επικαιροποίηση της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας

Λόγω των επιχειρηματικών και τεχνολογικών εξελίξεων, ενδέχεται να τροποποιούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα ενότητα της ιστοσελίδας, ώστε να είστε διαρκώς ενημερωμένοι για όποιες τυχόν αλλαγές.

Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών

Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, παρακαλείσθε να μην προβείτε σε οποιαδήποτε απευθείας ή μέσω της ιστοσελίδας αλληλεπίδραση μαζί μας, καθώς δεν θα προβούμε σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Ποιοι είμαστε

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του “emphasis

Οι δύο Συνδιοργανωτές που συλλέγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για το σκοπό της διεξαγωγής του “emphasis” είναι:

  • Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αρ. 41-45, με Α.Φ.Μ. 999265069, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, εφεξής καλούμενη, χάριν συντομίας, «Cardlink».. Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου  Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Cardlink: κ. Ελένη Αγγλούπα τηλ +30 211 106 9711 , email dpo@Cardlink.gr,

  • Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Athens Center of Entrepreneurship and Innovation (ACEin), που βρίσκεται στην Κεφαλληνίας 46, 112 51, Αθήνα. Με στοιχεία επικοινωνίας +302108203829, acein@aueb.gr (https://acein.aueb.gr/)

Συγκεκριμένα:

  • Εκπροσωπώντας το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η ομάδα που θα αναλάβει εκ μέρους της εταιρίας την διεξαγωγή του Initiative θα είναι: Γνωρίστε την ομάδα του ACEin

Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα δεδομένα σας – Γενική εισαγωγή:

Για την ομαλή διεξαγωγή του project, την επικοινωνία των Συνδιοργανωτών με τις Ομάδες και τους Συμμετέχοντες, καθώς και για την ανάδειξη των νικητών είναι απαραίτητο να σας ζητήσουμε να καταχωρήσετε και στη συνέχεια να επεξεργαστούμε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή σας στο Initiative, ενδέχεται να επιλέξετε να καταχωρήσετε και να μοιραστείτε μαζί μας προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσετε με τους Συνδιοργανωτές σε σχέση με το “emphasis” χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο τα μοιραστήκατε μαζί μας, ανάλογα με το αν συμμετέχετε στο “emphasis” ή αν απλώς τα καταχωρήσατε για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους μας τα παραχωρείτε.

Σε κάθε περίπτωση, αν δεν είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε πλήρως τους σκοπούς για τους οποίους σας ζητάμε να μας παραχωρήσετε κάποιο στοιχείο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο acein@aueb.gr. για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς:

Α) Αν είστε Συμμετέχων σε μία από τις Ομάδες του “emphasis

Προσωπικά Δεδομένα των Συμμετεχόντων που παραχωρούν στους Συνδιοργανωτές στο πλαίσιο του Initiative:

Για τη διεξαγωγή του “emphasis”, την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες και τις Ομάδες και, φυσικά, για την ανάδειξη των νικητών είναι απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία μιας σειράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, για τους ανωτέρω σκοπούς, συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο των Συμμετεχόντων, και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμός κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και τυχόν προσωπικά δεδομένα τους που περιλαμβάνονται στο σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα.

Τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα παραχωρούνται από τους ίδιους τους Συμμετέχοντες και συλλέγονται όταν συμπληρώνουν και υποβάλουν τη φόρμα συμμετοχής στο “emphasis” μέσω της ιστοσελίδας www.cardlink.gr/emphasis (εφεξής η Ιστοσελίδα).

Αυτά αποτελούν τα αναγκαία, επαρκή και κατάλληλα δεδομένα που απαιτούνται και αρκούν για τη συμμετοχή στο “emphasis”. Καλούμε όλους του Συμμετέχοντες να μην μοιραστούν μαζί μας κανένα άλλο προσωπικό τους δεδομένο, και σε κάθε περίπτωση εμείς δε θα συλλέξουμε κανένα περισσότερο προσωπικό στοιχείο για τους Συμμετέχοντες πέρα από αυτά που περιοριστικά απαριθμήθηκαν πιο πάνω.

Β) Αν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας

Προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας) συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας επίσης και μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

Αν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας κάποια ερώτηση ή σχόλιο μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρήσετε στη φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Περαιτέρω, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, συλλέγουμε τα δεδομένα χρήσης της Ιστοσελίδας.

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς:

Α) Αν είστε Συμμετέχων σε μία από τις Ομάδες του “emphasis

Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του “emphasis” σε συνθήκες διαφάνειας και αξιοκρατίας, για την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες και τις Ομάδες, την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων μερών και, τελικά, για την ανάδειξη των νικητών είναι απαραίτητο να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε κάποια στοιχεία και δεδομένα που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων, που εσείς μοιράζεστε μαζί μας στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του “emphasis”.

Συγκεκριμένα,

  • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας για την ταυτοποίηση των Συμμετεχόντων, την κατάρτιση πίνακα Συμμετεχόντων στο “emphasis” και για τις ανάγκες διασφάλισης της διαφάνειας της διαδικασίας.

  • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επικοινωνούμε μαζί σας στη διάρκεια του “emphasis”, να σας ενημερώνουμε για τα νέα του project, να σας κοινοποιούμε δράσεις στα πλαίσια αυτού που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να απαντάμε στα αιτήματά σας και για σκοπούς συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία και άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

Β) Αν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας

Αν συμπληρώσετε τα ζητούμενα στην φόρμα επικοινωνίας προσωπικά σας στοιχεία και μας στείλετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που εισάγετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ανταποκριθούμε το ερώτημα ή το σχόλιό σας.

Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και κατάλληλα για τους σκοπούς συλλογής τους, και η επεξεργασία τους περιορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά στο πλαίσιο της διεξαγωγής του “emphasis”, ενώ διέπεται απαρέγκλιτα από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία και γίνεται πάντα με σεβασμό σε εσάς και την ιδιωτικότητά σας. Λαμβάνουμε, δε, κάθε απαραίτητο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προς διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε για τους ανωτέρω σκοπούς.

Με την επιφύλαξη όσων ρητά αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση και στους όρους και προϋποθέσεις του “emphasis”, δεν συλλέγουμε ούτε θα σας ζητήσουμε να παραχωρήσετε επιπλέον δεδομένα και δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με κανέναν άλλο τρόπο, ούτε τα χρησιμοποιούμε για άλλο σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους, πλην των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται στο παρόν ή/και προβλέπονται από το νόμο.

Μπορείτε αν πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας ή να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία τους. Στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή σας στο project θα επηρεαστεί αναλόγως.

Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας

Α) Αν είστε Συμμετέχων σε μία από τις Ομάδες του “emphasis

  1. Για τις ανάγκες της διεξαγωγής του project πρόσβαση στα δεδομένα σας θα έχουν οι ομάδες που ασχολούνται με τη διεξαγωγή του “emphasis” εκ μέρους της Cardlink και του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής το Κέντρο)
  2. Μετά τη συλλογή των δεδομένων σας από την ομάδα της Cardlink, θα καταρτιστεί βάσει των δεδομένων σας Πίνακας Συμμετεχόντων, και το αντίστοιχο αρχείο θα σταλεί με ασφαλή, κρυπτογραφημένο τρόπο, στην ομάδα που ασχολείται με τη διεξαγωγή του “emphasis” εκ μέρους του Κέντρου. Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, πρόσβαση στα δεδομένα σας μέσω του Πίνακα Συμμετεχόντων θα έχουν και οι δύο ομάδες.

Β) Αν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας θα έχουν οι ομάδες των Συνδιοργανωτών που ασχολούνται με τη διεξαγωγή του “emphasis”και χειρίζονται την ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία φιλοξενείται η φόρμα επικοινωνίας.

Ο καθένας από τους Συνδιοργανωτές επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σε μέλη του προσωπικού του ή / και σε υπεργολάβους με τους οποίους τυχόν συνεργάζεται, στον βαθμό που είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους έγινε η συλλογή των εν λόγω δεδομένων σας στο πλαίσιο του “emphasis”.

Περαιτέρω, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, εφόσον υπέχουμε σχετική νομική υποχρέωση, ή στο πλαίσιο των εννόμων συμφερόντων μας.

Σε όλη τη διάρκεια του project και για όσο χρόνο τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, βρίσκονται αποθηκευμένα ή άλλως χρησιμοποιούνται από τους Συνδιοργανωτές, κατά το χρόνο που ο καθένας έχει πρόσβαση σε αυτά, δεσμεύονται εξίσου και από κοινού για την προστασία και την προσήκουσα χρήση τους, καθώς και για την επεξεργασία τους βάσει όσων ορίζει η παρούσα και των αρχών που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 και η κείμενη νομοθεσία.

Όλοι οι ως άνω αναφερόμενοι εμπλεκόμενοι με την υλοποίηση του “emphasis” είναι ενήμεροι για την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και την ιδιωτικότητά σας, να μην τα επεξεργαστούν ή χρησιμοποιήσουν για κανένα άλλο σκοπό ή λόγο πέρα από όσους σαφώς εξειδικεύονται στο παρόν και να μην τα κοινοποιήσουν επ΄ουδενί σε κανένα τρίτο μέρος πέρα από τα ρητώς αναφερόμενα στο παρόν ή για σκοπούς άλλους από τους αναφερόμενους ρητώς ανωτέρω. Οι Συνδιοργανωτές και τα μέλη των Ομάδων που έχουν αναλάβει εκ μέρους τους τη διεξαγωγή του “emphasis” δεσμεύονται να προστατεύουν την ιδιωτικότητά σας και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

Για πόσο διάστημα και πού διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικότερα:

Α) Αν είστε Συμμετέχων σε μία από τις Ομάδες του “emphasis

Τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία και διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται σε σχέση με:

  1. τους σκοπούς διεξαγωγής του “emphasis” και συμμετοχής σας σε αυτό,

  2. οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς συναφείς με τους ανωτέρω, που ενδεχομένως προκύψουν, οι οποίοι πάντως θα σας γνωστοποιούνται πριν από τη συλλογή των σχετικών προσωπικών δεδομένων ή την έναρξη της σχετικής επεξεργασίας, ή όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και, στη συνέχεια, για τη διάρκεια οποιουδήποτε ισχύοντος χρόνου παραγραφής.

Σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος και εφόσον δεν συντρέχει άλλος συγκεκριμένος και σύννομος λόγος, με την επιφύλαξη του νόμου και των έννομων συμφερόντων των συνδιοργανωτών, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται οριστικά με ασφαλή τρόπο.

Β) Αν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας

Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μαζί σας, και αν δε συντρέχει άλλος σοβαρός και σύννομος λόγος, με την επιφύλαξη του νόμου και των έννομων συμφερόντων των συνδιοργανωτών, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά και με ασφαλή τρόπο.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, εφόσον είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση τυχόν διαφορών, την πρόληψη ενδεχομένου απάτης ή κατάχρησης, την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για όσο χρόνο είναι κατά περίπτωση απαραίτητο για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών, πάντοτε σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση του “emphasis” και εφόσον δεν συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος τήρησης κατά τα ανωτέρω, με την επιφύλαξη του νόμου και των έννομων συμφερόντων των συνδιοργανωτών, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται οριστικά με ασφαλή τρόπο.

Ασφάλεια

Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή για όλο το διάστημα που παραμένουν στη βάση δεδομένων μας, και να προστατεύονται από υποκλοπή, μη εξουσιοδοτημένη ή κακόβουλη πρόσβαση, αλλοίωση, διαρροή ή κάθε άλλη παρόμοια κακόβουλη ή/και παράνομη ενέργεια.

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στο “emphasis”, μέσω της Ιστοσελίδας, θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα WordPress στα ηλεκτρονικά συστήματα της Cardlink. Για την ασφάλεια των δεδομένων η Cardlink εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, η ανταπόκριση των οποίων ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η Cardlink έχει λάβει, περαιτέρω, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της Ιστοσελίδας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου μέσω του οποίου λειτουργεί η ανωτέρω πλατφόρμα είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εσάς, στο λογισμικό ή στα αρχεία σας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστείτε από τις ανωτέρω αιτίες.

Χρήση των Cookies

Οι Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα συμμετοχής στο “emphasis” και την φόρμα συμμετοχής. Ένας από τους βασικούς σκοπούς των cookies είναι να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας, καθώς και άλλες πληροφορίες στον υπολογιστή σας, προκειμένου να εξοικονομείτε χρόνο, δεδομένου ότι δεν θα χρειάζεται να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες κάθε φορά, καθώς και να εμφανίζετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενό σας.

Όσον αφορά στην ύπαρξη και χρήση Cookies στην Ιστοσελίδα μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω του Εργαλείου Συγκατάθεσης για χρήση Cookies. Έχετε την δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies, ενδέχεται όμως αυτό να έχει επίπτωση στην δυνατότητα χρήσης των εφαρμογών της ιστοσελίδας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην [Πολιτική για τα Cookies] της Ιστοσελίδας, που βρίσκεται ανηρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας

Ο Κανονισμός σας παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία οι Συνδιοργανωτές αναγνωρίζουν και σέβονται πλήρως, ενώ θα μεριμνήσουμε ενεργά για να μπορέσετε να τα ασκήσετε απρόσκοπτα ανά πάσα στιγμή. Τα εν λόγω δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς είναι τα ακόλουθα:

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης:  Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε ελεύθερα να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@cardlink.gr. Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 647 5600, Fax: +30 210 647 5628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr .

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Cardlink, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ελένη Αγγλούπα, καλώντας στο τηλέφωνο: +30 211 106 9711 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo@cardlink.gr με την ένδειξη «Υπ’ όψιν DPO».

Σημειώστε ότι επειδή τα δεδομένα σας είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του “emphasis” και τη συμμετοχή σας σε αυτό η άσκηση των δικαιωμάτων διαγραφής, εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης τυχόν συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία, θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής σας στο “emphasis”.