Επικοινωνία

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.acein.gr

www.acein.gr | Email: acein@aueb.gr | Τηλέφωνο: +30 210 8203 829