Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Οι παρακάτω όροι διέπουν την από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας: www.cardlink.gr/emphasis (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

 1. Η Ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αρ. 41-45, με Α.Φ.Μ. 999265069, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, εφεξής καλούμενη, χάριν συντομίας, η «Εταιρία» ή «Ιδιοκτήτρια»). Η Εταιρία είναι επίσης και η διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε προκειμένου να υποστηρίξει το πρώτο Retail innovation hub (εφεξής το «emphasis»), το οποίο διοργανώνουν την Εταιρία από κοινού με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κεφαλληνίας 46 (εφεξής το «Το Κέντρο» και, από κοινού με την Εταιρία, οι «Συνδιοργανωτές»). Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

 1. Οι επί μέρους ιστοσελίδες του Δικτυακού τόπου, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος Δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος Δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη. Οι Συνδιοργανωτές δεν συγκεντρώνουν ούτε προτίθενται να συγκεντρώσουν πληροφορίες από ή σχετικά με ανηλίκους.

 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

 1. Ο παρών Δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

 1. Ο παρών Δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την διαμόρφωση, την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης των Συνδιοργανωτών, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τους Συνδιοργανωτές, οι οποίοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, καθώς ο επισκέπτης / χρήσης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες / χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (διανοητική ιδιοκτησίας και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των Συνδιοργανωτών, ή των συνεργαζόμενων με αυτούς και θυγατρικών τους εταιρειών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε εφαρμοστέου δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο από οποιονδήποτε χρήστη, παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση των Συνδιοργανωτών. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της παρούσας Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) προς αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση των Συνδιοργανωτών.

 1. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε ο δημιουργός του υλικού που συνεισφέρετε στην Ιστοσελίδα και είστε έτσι σε θέση να συνεισφέρετε το εν λόγω υλικό (π.χ. περιγραφή επιχειρηματικής ιδέας κτλ.) στην Ιστοσελίδα.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι Συνδιοργανωτές δύνανται να αποφασίσουν ελεύθερα για το κατά πόσο θα κάνουν χρήση του εν λόγω υλικού ή όχι και ότι μπορεί να έχουν ήδη παράξει παρόμοιο υλικό ή να έχουν αποκτήσει τέτοιο υλικό από άλλες πηγές, περίπτωση κατά την οποία όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο υλικό αυτό παραμένουν στους εκάστοτε ιδιοκτήτες και στους αδειούχους του.

 1. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου:

α) Για να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

β) Για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων,

ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό περιεχόμενο),

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Για να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους.

δ) Για να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας.

ε) Για να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των Συνδιοργανωτών ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα Δικτυακό τόπο.

στ) Για να θέσουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους Συνδιοργανωτές για κάθε θετική και αποθετική τους ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

Οι Συνδιοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, το οποίο κατά την άποψή τους αντιβαίνει τους παρόντες όρους.

 1. Οι Συνδιοργανωτές καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουν την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών και του κάθε είδους υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα και να αποφύγουν προβλήματα προσβασιμότητας σε αυτήν, πλην όμως (i) δεν είναι υπεύθυνοι για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στην πρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να σας προξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) ζημία, και (ii) δεν δεσμεύονται από το περιεχόμενο των πληροφοριών και του κάθε είδους υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά.

 1. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την κατοχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και την χρήση των εφαρμογών της.

Η χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (“download”) από την παρούσα Ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και σημειώσεις αδείας χρήσης του λογισμικού που φορτώνει από αυτή την Ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή, καθώς και το ότι το ως άνω λογισμικό είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

 1. Η Ιστοσελίδα είναι βασισμένη σε Word Press, και ακολουθεί αναφορικά με τα cookies τις προδιαγραφές της πλατφόρμας για τα αναγκαία cookies, χωρίς τα οποία η ιστοσελίδα δε θα ήταν λειτουργική.

Συγκεκριμένα, τα first-party, session cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή σας προσωρινά, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται μόνο για να διευκολύνουν την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, και να εξασφαλίσουν την ομαλή και αδιάληπτη λειτουργία της ιστοσελίδας. Συλλέγουν αποκλειστικά δεδομένα που αφορούν την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα και διαγράφονται μόλις απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Τα cookies που αφορούν την προτίμηση γλώσσας που θα επιλέξετε για τη χρήση της ιστοσελίδας είναι λειτουργικά και επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται σε ποια γλώσσα προτιμάτε να περιηγείστε στην ιστοσελίδα. Αν δε τα διαγράψετε οι ίδιοι θα διαγραφούν αυτόματα μετά από ένα χρόνο.

Αν  χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας δημιουργείται ένα hph id cookie για την καλύτερη και ευκολότερη χρήση της υπηρεσίας. Μέσω αυτού συγκρατούνται τα στοιχεία που έχετε εισάγει στη φόρμα επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλος μηνύματος). Σημειώστε πως τα στοιχεία αυτά συγκρατούνται στο δικό σας πρόγραμμα περιήγησης.

Η ιστοσελίδα δεν χρησιμοποιεί cookies για κανένα άλλο στατιστικό ή διαφημιστικό λόγο και δε συλλέγει μέσω αυτών καμία άλλη πληροφορία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies σας. Στην επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα θα δημιουργηθούν νέα, στο πλαίσιο που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Για να δείτε την αναλυτική Πολιτική όσον αφορά τα Cookies πατήστε εδώ.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας. Ωστόσο δεν φέρουν καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η Δήλωση Ιδιωτικότητας (Privacy Statement), η οποία εφαρμόζεται σε κάθε προσωπικό δεδομένο ή υλικό που μοιράζεστε στην παρούσα Ιστοσελίδα  και περιλαμβάνει και τα δεδομένα των  cookies. Για να δείτε τη Δήλωση Ιδιωτικότητας μας πατήστε εδώ.

 1. Εάν οποιοσδήποτε εκ των παρόντων όρων ήθελε θεωρηθεί ως μη εφαρμόσιμος, τούτο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

 1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.