Η Ιστορία μας

Η Cardlink ιδρύθηκε το 2004 από την Alpha Bank και τη Eurobank µε στόχο τη δηµιουργία ενός κοινού δικτύου POS που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα. Το έργο της ενοποίησης των δικτύων ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώθηκε το 2014 εγκαθιστώντας πάνω από 80.000 Cardlink POS.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού, η Cardlink απέδειξε ότι θα µπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα για το περιβάλλον αποδοχής πληρωµών στην Ελλάδα. Έτσι τον Ιανουάριο του 2015, η Alpha Bank και η Eurobank αποφάσισαν την πώληση της Cardlink στον Όµιλο Quest και την Edgepay Holdings. Δεδοµένου ότι η Ελλάδα ήταν πολύ πίσω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην υιοθέτηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, η ιδέα ήταν να δηµιουργηθεί µια πραγµατικά ανεξάρτητη οντότητα που θα µπορούσε να βοηθήσει τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις να κινηθούν ταχύτερα προς τη σύγκλιση µε άλλες αγορές. Η µεταβίβαση της κυριότητας της Cardlink στις αρχές του 2015 σηµατοδοτεί την αρχή της περιόδου αυτής. Από εκείνη τη στιγµή, ο ρυθµός επιταχύνθηκε.
Η επιβολή του ελέγχου των κεφαλαίων (capital controls) στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015 που µείωσε την πρόσβαση των καταναλωτών σε µετρητά µαζί µε τα νοµοθετικά µέτρα για την παροχή κινήτρων για τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και την υποχρεωτική εγκατάσταση των POS, το 2017, σε όλα σχεδόν τα εµπορικά καταστήµατα και κατηγορίες επιχειρήσεων, οδήγησε σε εκρηκτική ανάπτυξη στη ζήτηση για τις υπηρεσίες της Cardlink.

Την περίοδο 2016-2018 πραγµατοποιήσαµε σηµαντικές επενδύσεις τόσο σε εξοπλισµό POS όσο και σε τεχνολογικές υποδοµές προκειµένου να ανταποκριθούµε στη ζήτηση και στις ανάγκες της αγοράς.

Σήµερα, λειτουργούµε το µεγαλύτερο δίκτυο αποδοχής συναλλαγών µε κάρτες στην Ελλάδα με πάνω από 250.000 POS και 10.000 e-Commerce επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε και με τις πέντε συστημικές Τράπεζες και αποδεχόμαστε όλους τους τύπους καρτών. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την αγορά και τις επιχειρήσεις µε νέα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να κάνουμε τη διαφορά και να υλοποιήσουμε το όραμά μας που είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και τον θαυμασμό των εργαζομένων και των πελατών μας.

Η Cardlink ιδρύθηκε το 2004 από την Alpha Bank και τη Eurobank µε στόχο τη δηµιουργία ενός κοινού δικτύου POS που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα. Το έργο της ενοποίησης των δικτύων ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώθηκε το 2014 εγκαθιστώντας πάνω από 80.000 Cardlink POS.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού, η Cardlink απέδειξε ότι θα µπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα για το περιβάλλον αποδοχής πληρωµών στην Ελλάδα. Έτσι τον Ιανουάριο του 2015, η Alpha Bank και η Eurobank αποφάσισαν την πώληση της Cardlink στον Όµιλο Quest και την Edgepay Holdings. Δεδοµένου ότι η Ελλάδα ήταν πολύ πίσω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην υιοθέτηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, η ιδέα ήταν να δηµιουργηθεί µια πραγµατικά ανεξάρτητη οντότητα που θα µπορούσε να βοηθήσει τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις να κινηθούν ταχύτερα προς τη σύγκλιση µε άλλες αγορές. Η µεταβίβαση της κυριότητας της Cardlink στις αρχές του 2015 σηµατοδοτεί την αρχή της περιόδου αυτής. Από εκείνη τη στιγµή, ο ρυθµός επιταχύνθηκε.
Η επιβολή του ελέγχου των κεφαλαίων (capital controls) στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015 που µείωσε την πρόσβαση των καταναλωτών σε µετρητά µαζί µε τα νοµοθετικά µέτρα για την παροχή κινήτρων για τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και την υποχρεωτική εγκατάσταση των POS, το 2017, σε όλα σχεδόν τα εµπορικά καταστήµατα και κατηγορίες επιχειρήσεων, οδήγησε σε εκρηκτική ανάπτυξη στη ζήτηση για τις υπηρεσίες της Cardlink.

Την περίοδο 2016-2018 πραγµατοποιήσαµε σηµαντικές επενδύσεις τόσο σε εξοπλισµό POS όσο και σε τεχνολογικές υποδοµές προκειµένου να ανταποκριθούµε στη ζήτηση και στις ανάγκες της αγοράς.

Σήµερα, λειτουργούµε το µεγαλύτερο δίκτυο αποδοχής συναλλαγών µε κάρτες στην Ελλάδα με πάνω από 250.000 POS και 10.000 e-Commerce επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε και με τις πέντε συστημικές Τράπεζες και αποδεχόμαστε όλους τους τύπους καρτών. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την αγορά και τις επιχειρήσεις µε νέα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να κάνουμε τη διαφορά και να υλοποιήσουμε το όραμά μας που είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και τον θαυμασμό των εργαζομένων και των πελατών μας.

Σήµερα, λειτουργούµε το µεγαλύτερο δίκτυο αποδοχής συναλλαγών µε κάρτες στην Ελλάδα με πάνω από 250.000 POS και 10.000 e-Commerce επιχειρήσεις.

Σήµερα, λειτουργούµε το µεγαλύτερο δίκτυο αποδοχής συναλλαγών µε κάρτες στην Ελλάδα με πάνω από 250.000 POS και 10.000 e-Commerce επιχειρήσεις.

Να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και το θαυμασμό των εργαζομένων και των πελατών μας για να καθιερώσουμε την Cardlink ως την ηγέτιδα ελληνική εταιρεία FinTech.

Να καινοτομούμε διαρκώς, με στόχο να αναπτύξουμε και να παρέχουμε λύσεις που βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Είμαστε ανθρώπινοι, με προσήλωση στην ποιότητα, επανακαθορίζουμε τα όρια.

⠀Να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση και το θαυμασμό των εργαζομένων και των πελατών μας για να καθιερώσουμε την Cardlink ως την ηγέτιδα ελληνική εταιρεία FinTech.
⠀Να καινοτομούμε διαρκώς, με στόχο να αναπτύξουμε και να παρέχουμε λύσεις που βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία επιχειρήσεων και καταναλωτών.
⠀Είμαστε ανθρώπινοι, με προσήλωση στην ποιότητα, επανακαθορίζουμε τα όρια.

Η Κουλτούρα μας

Η Κουλτούρα μας βασίζεται στο agility – προτρέπουμε τους ανθρώπους μας να δοκιμάζουν νέα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο, εκπαιδεύονται και γίνονται καλύτεροι – κάθε φορά και σε κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο. Η εκπαίδευση και κατ’ επέκταση η προσωπική ανάπτυξη είναι για εμάς προσωπική υπόθεση του καθένα. Παρ’ όλα αυτά, δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του σε αυτό το ταξίδι, αρκεί να μας δείξει ότι το θέλει πολύ και είναι ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του.

Σε έναν τέτοιο οργανισμό δεν θα μπορούσαμε να μην χρησιμοποιούμε όλα εκείνα τα εργαλεία και τις τεχνικές που βοηθούν τους ανθρώπους μας να εξελιχθούν: Induction plan, 360 review, συνεχόμενα feedbacks μεταξύ manager/ peers ή ακόμα και μεταξύ συναδέλφων από άλλα τμήματα, trainings και personal development μέσω e-learnings, in-house trainings, executive coaching και culture workshops, βρίσκονται στη διάθεση των ανθρώπων μας με σκοπό την ανάπτυξή τους.

Ο Κώδικας της Cardlink

Ο Κώδικας της Cardlink είναι η προσπάθειά μας να αποτυπώσουμε την Κουλτούρα της εταιρείας μας. Είναι το βοήθημα όλων των εργαζομένων αλλά ταυτόχρονα και μανιφέστο. Αντικατοπτρίζει το ποιοί είμαστε αλλά και το ποιοί θέλουμε να γίνουμε. Ο Κώδικας της Cardlink δίνεται σε κάθε νέο συνάδελφο την πρώτη ημέρα απασχόλησής του στην εταιρεία μας.
Μπορείτε να κατεβάσετε τον Κώδικα της Cardlink σε PDF εδώ.

Οι Κοινωνικές μας Δράσεις

Τα ταλέντα μας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο συνάνθρωπο και το περιβάλλον, συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που διοργανώνονται από την εταιρεία για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων αλλά και θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επειδή όμως είναι ανήσυχα πνεύματα, δεν είναι λίγες οι φορές που παίρνουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες και οργανώνουν από μόνοι τους δράσεις, στηρίζοντας συνανθρώπους που μας έχουν ανάγκη αλλά και παίρνοντας πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν την οικολογική μας συνείδηση στο γραφείο.

Οι προσπάθειές μας γίνονται πάντα μέσω αναγνωρισμένων κοινωνικών φορέων και οργανώσεων.

Δείτε τις δωρεές που πραγματοποιήσαμε το 2018 εδώ.

Οι Κοινωνικές μας Δράσεις

Τα ταλέντα μας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον μας συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που διοργανώνονται από την εταιρία για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων αλλά και θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Επειδή όμως είναι ανήσυχα πνεύματα, δεν είναι λίγες οι φορές που παίρνουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες και οργανώνουν από μόνοι τους δράσεις, στηρίζοντας συνανθρώπους που μας έχουν ανάγκη αλλά και παίρνοντας πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν την οικολογική μας συνείδηση στο γραφείο.

Οι προσπάθειές μας γίνονται πάντα μέσω αναγνωρισμένων κοινωνικών φορέων και οργανώσεων.

Θέλεις να εργαστείς στην Cardlink;

Η συνεχής αναζήτηση ταλέντων είναι για εμάς σημαντική υπόθεση. Αναζητάμε ταλέντα που θέλουν να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον το οποίο συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται. Επενδύουμε σε στελέχη που αντιμετωπίζουν την αλλαγή ως πρόκληση, παίρνουν πρωτοβουλίες και όταν πιστεύουν σε κάτι έντονα, δημιουργούν οι ίδιοι τις νέες συνθήκες προς αυτή την αλλαγή.

Δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας

Βρείτε μας στο Instagram