Βραβεία

  • H Cardlink θα προσφέρει χρηματικά βραβεία για τις νικήτριες επιχειρηματικές ομάδες και θα υποστηρίξει την πιλοτική υλοποίηση του προϊόντος/υπηρεσίας και την αξιοποίησή της σε πραγματικό περιβάλλον με τη συμμετοχή business experts και mentors
  • Coaching και φιλοξενία από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων