Θεματικοί Τομείς

Ψάχνουμε για νέες ιδέες που θα φέρουν την επανάσταση στο Customer Experience και θα βοηθήσουν τoν κλάδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του Retail να εκσυγχρονιστούν για να παραμείνουν σύγχρονα και επίκαιρα σε ένα digital περιβάλλον .