Περιγραφή Προγράμματος

To emphasis είναι ένας ψηφιακός «επιταχυντής» καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει σε επίπεδο τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Με θέμα το “Future of Retail” αναζητούμε νέες καινοτόμες ιδέες που θα φέρουν την επανάσταση στον κλάδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του Retail.

Αποτελεί πρωτοβουλία της Cardlink σε συνεργασία με το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin), τη θερμοκοιτίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.