Οι Φάσεις του Προγράμματος

Φάση Α’

H Φάση Α’ (Empathise) αφορά τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Μάθε Περισσότερα

Φάση Β’

Η Φάση Β’ (Pivot) αφορά την προσαρμογή της προτεινόμενης λύσης με τη βοήθεια business experts της Cardlink ώστε να ανταποκρίνεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις του οργανισμού και του κλάδου γενικότερα.

Μάθε Περισσότερα

Φάση Γ’

Η Φάση Γ’ (Prototype) αφορά την υποστήριξη για την ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής στο πραγματικό περιβάλλον.

Μάθε Περισσότερα