Οι Φάσεις του Προγράμματος

Φάση Γ: Πιλοτική υλοποίηση σε πραγματικό περιβάλλον (PROTOTYPE)

Oι συμμετέχοντες που διακρίθηκαν καλούνται να επιβεβαιώσουν το Proof of Concept που παρουσίασαν τεστάροντας το σε πραγματικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής,  οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν ένα λειτουργικό πρωτότυπο και μια πιλοτική εφαρμογή, μέσα σε 3 – 4 μήνες. Στόχος είναι να αποφασιστεί αν το προϊόν/υπηρεσία στην τρέχουσα εκδοχή του ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Cardlink και των συνεργατών της, και επομένως, αν θα αναπτυχθεί μία  περαιτέρω συνεργασία ή όχι. Αν αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω συνεργασία, οι συμμετέχοντες καλούνται να προτείνουν ένα πλάνο υλοποίησης (roadmap), το οποίο θα περιγράφει τα επόμενα βήματα και τη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος/υπηρεσίας.