Χρονοδιάγραμμα

Φάση Α’: EMPATHISE

24.05.2019 Έναρξη υποβολής προτάσεων
15.06.2019 Λήξη υποβολής προτάσεων
19.06.2019 Παράταση για τη λήξη υποβολής των προτάσεων
24-26.06.2019 “Know us better” event
27.06.2019 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Φάσης Α΄

Έναρξη Φάσης Β’: PIVOT

10-11.07.2019 Feedback Sessions (Pivoting Workshop)
18.07.2019 Ενδιάμεσες παρουσιάσεις
27.09.2019 Τελικές παρουσιάσεις
30.09.2019 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β’ Φάσης

Έναρξη Φάσης Γ΄: PROTOTYPE

Οκτώβριος 2019 Ανάλυση και Παρουσίαση
Νοέμβριος 2019 Σχεδιασμός και Υλοποίηση
Νοέμβριος 2019 Demo day event
Δεκέμβριος 2019 Τελική παρουσίαση
Ιανουάριος 2020 Τελετή απονομής βραβείων

*Οι ημερομηνίες ανταποκρίνονται σε έναν αρχικό προγραμματισμό και μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή