Οδηγίες εγγραφής στο Cardlink Apollo σε 5 βήματα.

Είσαι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης;

Αν ναι, επίλεξε “Εγγραφή σε 5 βήματα” στο portal.cardlink.gr:

Βήμα 1: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης συμπλήρωσε τα στοιχεία σου (επώνυμο, όνομα, email και κινητό).

Βήμα 2: Στη συνέχεια, συμπλήρωσε τα στοιχεία της επιχείρησης (ΑΦΜ, επωνυμία, διακριτικό τίτλο και κωδικό επιχείρησης MID). Επίσης, πρόσθεσε αντίγραφο (φωτογραφία) της σφραγίδας της επιχείρησης (μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4ΜΒ και τύπος: jpg, png ή gif).

Βήμα 3: Δήλωσε τα στοιχεία των πρόσθετων εξουσιοδοτημένων χρηστών (αν υπάρχουν) που θέλεις να έχουν πρόσβαση στο Apollo (επώνυμο, όνομα, email).

Βήμα 4: Συμπλήρωσε τα στοιχεία του υπεύθυνου χρήστη (επώνυμο, όνομα, email ,κινητό). Ο υπεύθυνος χρήστης θα έχει δυνατότητα απενεργοποίησης πρόσβασης των χρηστών της επιχείρησης (ο υπεύθυνος χρήστης μπορεί να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος).

Βήμα 5: Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την αποδοχή των Όρων χρήσης και την ανάληψη ευθύνης για την ακρίβεια των στοιχείων που δήλωσες στη διαδικασία εγγραφής (για να μπορείς να επιλέξεις τα πεδία χρειάζεται να έχεις διαβάσει τους “ Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Apollo ”).

Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα εγγραφής εδώ .

Μετά την ολοκλήρωση εγγραφής θα λάβεις ένα email με τις πληροφορίες που δήλωσες κατά τη διαδικασία εγγραφής .

Τέλος, μετά την επιτυχή επεξεργασία του αιτήματος εγγραφής από την ομάδα μας, κάθε χρήστης που δηλώθηκε στη Φόρμα Εγγραφής θα λάβει μία ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω email.