Οδηγίες εγγραφής στο Cardlink apollo σε 5 βήματα.

Είστε ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης;

Αν ναι, επιλέξτε “Εγγραφή σε 5 βήματα” στο apollo.cardlink.gr:

Βήμα 1: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης συμπληρώστε τα στοιχεία σας (επώνυμο, όνομα, email και κινητό).

Βήμα 2: Στη συνέχεια, συμπληρώστε την νομική μορφή και τα στοιχεία της επιχείρησης (ΑΦΜ, επωνυμία, διακριτικό τίτλο και κωδικό επιχείρησης MID). Επίσης, προσθέστε αντίγραφο (φωτογραφία) της σφραγίδας της επιχείρησης (μέγιστο μέγεθος αρχείου: 4ΜΒ και τύπος: jpg, png ή gif).


Βήμα 3:
Δηλώστε τα στοιχεία των πρόσθετων εξουσιοδοτημένων χρηστών (αν υπάρχουν) που θέλετε να έχουν πρόσβαση στο Cardlink apollo (επώνυμο, όνομα, email).

Βήμα 4: Συμπληρώστε τα στοιχεία του υπεύθυνου χρήστη (επώνυμο, όνομα, email ,κινητό). Ο υπεύθυνος χρήστης θα έχει δυνατότητα απενεργοποίησης πρόσβασης των χρηστών της επιχείρησης (ο υπεύθυνος χρήστης μπορεί να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος).

Βήμα 5: Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την αποδοχή των Όρων χρήσης και την ανάληψη ευθύνης για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώσατε στη διαδικασία εγγραφής (για να μπορείτε να επιλέξετε τα πεδία χρειάζεται να έχετε διαβάσει τους “ Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Apollo ”).

Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα εγγραφής εδώ .

Μετά την ολοκλήρωση εγγραφής θα λάβετε ένα email με τις πληροφορίες που δηλώσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής .

Τέλος, μετά την επιτυχή επεξεργασία του αιτήματος εγγραφής από την ομάδα μας, κάθε χρήστης που δηλώθηκε στη Φόρμα Εγγραφής θα λάβει μία ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω email.