fbpx
Ρωτήστε μας

Όροι προμήθειας εξαρτημάτων POS

Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS

Τελευταία τροποποίηση: 19 Μαρτίου 2024

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε PDF εδώ.

1. Αντικείμενο Όρων
1.1 Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων/παρελκόμενων POS (εφεξής ο «Εξοπλισμός») που διατίθενται από την εταιρεία με την επωνυμία «Mονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Μ.Α.Ε», με έδρα το Νέο Ψυχικό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 253-255 & Ρήγα Φεραίου 44-46 με ΑΦΜ 999265069 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «Cardlink») σε επιχειρήσεις (στο εξής οι «Επιχειρήσεις» ή «Εσείς» και εκάστη εξ αυτών η «Επιχείρηση»).

1.2 Επιχείρηση που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία υποβολής παραγγελίας στα συστήματα της Cardlink μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της Cardlink ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή όπως αλλιώς έχει ορίσει η Cardlink ότι μπορεί να υποβάλλεται παραγγελία (η «Παραγγελία»), δηλώνει ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει, καθώς και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης. Εάν η Επιχείρηση δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να απέχει από την υποβολή Παραγγελίας και από κάθε συναλλαγή με την Cardlink.

2. Προμήθεια Εξοπλισμού από την Cardlink
2.1 H Cardlink παρέχει την δυνατότητα προμήθειας του Εξοπλισμού στην Επιχείρηση υπό την προϋπόθεση ότι η Παραγγελία υπεβλήθη και έγινε αποδεκτή από την Cardlink, και η σχετική οφειλή εξοφλήθηκε, μέσω τραπεζικής κάρτας, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Cardlink ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πραγματοποίησης πληρωμής παρέχεται από την Cardlink. Σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός που παραγγέλλεται δεν είναι διαθέσιμος η Cardlink διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την παραγγελία και συνεπώς η σχετική πώληση θα θεωρείται μη καταρτισθείσα.

2.2 Η Cardlink απευθύνεται αποκλειστικά σε Επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιχειρηματικές βιοτεχνικής επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στο πλαίσιο της οποίας επιθυμούν να προμηθευτούν τον Εξοπλισμό.

3. Παραγγελίες
3.1 Η διαδικασία υποβολής παραγγελίας γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της Cardlink, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή όπως αλλιώς έχει ορίσει η Cardlink ότι μπορεί να υποβάλλεται παραγγελία (η «Παραγγελία»). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας και την αποδοχή των παρόντων όρων, θα επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής που επιθυμείτε, ήτοι με τραπεζική κάρτα, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ή με άλλον τυχόν διατιθέμενο τρόπο πληρωμής.

3.2 Κατόπιν της υποβολής της Παραγγελίας σας, μόλις αυτή παραληφθεί από την Cardlink, θα σας αποσταλεί σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της Παραγγελίας που υπεβλήθη (το «Επιβεβαιωτικό email της Παραγγελίας»). Στο Επιβεβαιωτικό e-mail της Παραγγελίας θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε την Παραγγελία σας και να προβείτε στην καταβολή του τιμήματος με ένα από τους υπό 3.2 προβλεπόμενους τρόπους.

3.3 Ειδικά σε περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών, η Cardlink κατόπιν υποβολής της παραγγελίας θα αποστέλλει επιβεβαιωτικό e-mail με το οποίο θα παρέχεται στις Επιχειρήσεις η δυνατότητα επιβεβαίωσης της παραγγελίας και της αποδοχής των παρόντων όρων πατώντας την σχετική ένδειξη. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της παραγγελίας και αποδοχής των παρόντων Όρων εντός πέντε (5) ημερών, η παραγγελία θα ακυρώνεται. Σε περίπτωση που οι Επιχειρήσεις δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας η επιβεβαίωση της παραγγελίας και η αποδοχή των παρόντων Όρων θα πραγματοποιείται με οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο τρόπο, πριν από την παράδοση του Εξοπλισμού, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η παράδοση του.

3.4 Η Cardlink θα εγκρίνει την παραγγελία σας και θα προχωρά σε εκτέλεση αυτής, μόνο κατόπιν της αποδοχής εκ μέρους σας των παρόντων όρων και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής, που θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς σχετικού e-mail («email έγκρισης της Παραγγελίας») από την Cardlink.

3.5 Οι Επιχειρήσεις δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι:
(α) Στις τιμές που αναγράφονται στο Επιβεβαιωτικό e-mail της Παραγγελίας περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., καθώς επίσης και τα έξοδα αποστολής. Εάν τυχόν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τα έξοδα αποστολής του Εξοπλισμού στην Επιχείρηση, αυτό θα αναγράφεται ρητά στο εν λόγω email.
(β) Οι τιμές του Εξοπλισμού και οι παρόντες Όροι ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά την διακριτική ευχέρεια της Cardlink, και, ως εκ τούτου, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να επισκέπτεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα της Cardlink.

3.6 Καταχωρώντας την κάρτα σας ώστε να γίνονται μέσω αυτής οι χρεώσεις του Εξοπλισμού σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που περιγράφονται στο Επιβεβαιωτικό e-mail της Παραγγελίας, τα στοιχεία της κάρτας θα κρατηθούν από την Cardlink με ασφαλή τρόπο.

3.7 Οι Επιχειρήσεις μπορούν να διορθώσουν ή /και να ακυρώσουν την Παραγγελία τους σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την παραλαβή του Εξοπλισμού, τηλεφωνικά, καλώντας στο 210-6303000 ή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@cardlink.gr και στην συνέχεια η Cardlink θα τις ενημερώνει σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές που έχουν, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η Παραγγελία.

4. Οικονομικοί Όροι
4.1 Για την αγορά του Εξοπλισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι χρέωσης:
– Εφάπαξ καταβολή του τιμήματος κατά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας και πριν την εκτέλεσή της από την Cardlink.
– H Cardlink μπορεί, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να παράσχει την δυνατότητα της καταβολής του τιμήματος του Εξοπλισμού από την Επιχείρηση σε δόσεις με την χρήση πιστωτικών καρτών εκδόσεως ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.

4.2 Η Cardlink καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αναγραφόμενες τιμές του Εξοπλισμού είναι σωστές και ανταποκρίνονται στην αληθινή τιμή του προϊόντος. Στη σπάνια περίπτωση που συμβεί κάποιο λάθος, θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τη σωστή τιμή και θα σας δοθεί η δυνατότητα υπαναχώρησης, ακύρωσης της παραγγελίας σας ή ολοκλήρωσης της παραγγελίας στη σωστή τιμή. Σε περίπτωση που έχει ήδη χρεωθεί η πιστωτική κάρτα, η χρεωστική κάρτα ή άλλος τρόπος πληρωμής στον λογαριασμό σας και επιθυμείτε την ακύρωση ή υπαναχώρηση από την παραγγελία σας , η Cardlink θα σας επιστρέφει άμεσα ολόκληρο το ποσό του τιμήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα σας επιστρέφεται το υπερβάλλον τίμημα.

5. Παράδοση Εξοπλισμού
5.1 Η Cardlink θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστέλλει τον Εξοπλισμό εντός τριών (3) εργασίμων ημερών (ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή) από την ειδοποίηση της Επιχείρησης στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της Παραγγελίας. Παραδόσεις εκτελούνται μόνο εντός Ελλάδος. Η Cardlink δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση του Εξοπλισμού και του λογισμικού.

5.2 Η Cardlink δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφή ή απώλεια του Εξοπλισμού μετά την παράδοση αυτού στην Επιχείρηση.

5.3 Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί από τον τρόπο καταβολής που επιλέγει η Επιχείρηση, καθώς ο χρόνος εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την τράπεζα.

5.4 Εάν η ποσότητα των παραδοθέντων Προϊόντων είναι μικρότερη από την συμφωνημένη, η Επιχείρηση δικαιούται κατ’ επιλογή της:
(α) είτε σε αναπλήρωση των ελλειπόντων,
(β) είτε σε ανάλογη μείωση του τιμήματος αγοράς,

5.5 Εάν η ποσότητα του παραδοθέντος Εξοπλισμού είναι μεγαλύτερη από την συμφωνηθείσα, ο Αγοραστής δικαιούται κατ’ επιλογήν του:
(α) Είτε να επιστρέψει την επιπλέον ποσότητα
(β) Είτε να διατηρήσει την επιπλέον ποσότητα καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα σύμφωνα με τους όρους πληρωμής των παρόντων όρων.

5.6 Η παράδοση του Εξοπλισμού ενδέχεται να μην είναι δυνατή στην δηλωθείσα τοποθεσία παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα ειδοποιείται εγκαίρως από την Cardlink, μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, προκειμένου να ανευρεθούν εναλλακτικοί τρόποι παράδοσης του Εξοπλισμού.

6. Εγγύηση Εξοπλισμού
6.1 Η Cardlink εγγυάται ότι έχει δικαίωμα πώλησης του Εξοπλισμού, ο οποίος θα συμμορφώνεται με την περιγραφή που έχει δοθεί πριν από την αγορά σας, θα έχει αποδεκτή ποιότητα και θα είναι κατάλληλος για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης των παρόντων όρων ή νόμιμης υποχρέωσης δεν ισχύουν άλλες διαβεβαιώσεις, εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή όροι για την πώληση του Εξοπλισμού.

6.2 Οι εγγυήσεις του Εξοπλισμού παρέχονται από τους κατασκευαστές των αντίστοιχων προϊόντων και με τους όρους του εκάστοτε κατασκευαστή.

6.3 Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν την Cardlink για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του Εξοπλισμού. Οι βλάβες θα αναγγέλλονται στην Cardlink τηλεφωνικώς καθημερινά σε 24ωρη βάση στο τηλέφωνο 210-6303000.
Οι εργασίες αποκατάστασης ελαττωμάτων στην λειτουργία του Εξοπλισμού θα διενεργούνται με τους ακόλουθους τρόπους:
(α) Με τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk) της Cardlink, με παροχή καθοδήγησης στην Επιχείρηση προκειμένου να αποκαταστήσει την βλάβη, καθημερινά σε 24ωρη βάση,
(β) Σε περίπτωση που η βλάβη ή δυσλειτουργία δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας, θα λαμβάνει χώρα μεταφορά του/των μέρους /μερών του Εξοπλισμού που εμφανίζει/ουν δυσλειτουργία στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας εταιρίας με ευθύνη της τελευταίας προκειμένου να λάβει χώρα επισκευή ή αντικατάσταση τους.

6.4. Σε περίπτωση που τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία οφείλεται σε κακή χρήση του Εξοπλισμού ή σε τυχαία καταστροφή ή ζημία ή απώλειά του Εξοπλισμού, όπως αμέλεια, κακή, ακατάλληλη ή μη προσήκουσα εν γένει χρήση ή μεταχείριση των προϊόντων που παραδόθηκαν από την Cardlink ατυχήματα, υγρασία, αποθήκευση, και γενικά βλάβες που προκύπτουν από αιτίες για τις οποίες δεν ευθύνεται η Cardlink, το κόστος αποκατάστασης αυτών βαρύνει αποκλειστικά την Επιχείρηση.

7. Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Καταγγελία
7.1 Η Cardlink απευθύνεται αποκλειστικά σε Επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέριας επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στο πλαίσιο της οποίας οι Επιχειρήσεις επιθυμούν να προμηθευτούν τον Εξοπλισμό.

7.2 H Cardlink παρέχει τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να επιστρέψει τον Εξοπλισμό στην Cardlink εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του και να της επιστραφεί το τίμημα που κατέβαλε, εφόσον δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία του προϊόντος και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς επιβάρυνση για την Επιχείρηση, πλην του κόστους επιστροφής του Εξοπλισμού εκ μέρους της.

7.3 Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως, και μπορεί να λάβει χώρα και ηλεκτρονικά. Στην δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να περιέχονται η βούληση υπαναχώρησης, ο αριθμός παραγγελίας, ο τόπος και η ημερομηνία παραλαβής του Εξοπλισμού, τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησης, καθώς και η ημερομηνία αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης.

7.4 Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η επιστροφή του τιμήματος μπορεί να γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού θα γνωστοποιηθεί στην Cardlink από την Επιχείρηση.

7.5 Σε περίπτωση που ο παρασχεθείς από την Cardlink Εξοπλισμός είναι ακατάλληλος προς λειτουργία ή εμφανίσει, μετά την πάροδο της προθεσμίας υπαναχώρησης βλάβη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση εκ μέρους της Επιχείρησης, η Επιχείρηση είναι σε θέση να καταγγείλει άμεσα και αζημίως την Σύμβαση με παράλληλη επιστροφή σε αυτήν των χρημάτων που έχει ήδη καταβάλει στην Cardlink, ή να ζητήσει αντικατάσταση του Εξοπλισμού που εμφανίζει βλάβη ή δυσλειτουργία.

8. Ευθύνη – Ανωτέρα Βία
Η Cardlink δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών ανωτέρας βίας.

9. Προσωπικά Δεδομένα – Εμπιστευτικότητα
Αναφορικά με τους όρους προστασίας τυχόν Προσωπικών Δεδομένων με τα οποία έρχεται σε επαφή ή διαχειρίζεται η Cardlink για τις ανάγκες της εν λόγω Σύμβασης, σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Cardlink, όπως αυτή εκάστοτε επικαιροποιείται, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://cardlink.gr/GDPR/

10. Κοινοποιήσεις
Κοινοποιήσεις εγγράφων θα πραγματοποιούνται, αντιστοίχως, στην έδρα της Cardlink και στις διευθύνσεις που οι Επιχειρήσεις δηλώνουν στο έντυπο παραγγελίας. Τόσο η Cardlink όσο και οι Επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης της έδρας τους.

11. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από ή σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα εκάστοτε αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε PDF εδώ.

Το newsletter μας

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να είσαστε πάντα ενημερωμένοι!

  • Σημαντικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
  • Χρήσιμες συμβουλές
  • Νέα, έρευνες και insights απο όλους τους κλάδους
  • Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις