Τι αφορά το τιμολόγιο που έλαβα;

  • Εάν έχετε ενοικιάσει το Cardlink POS, το τιμολόγιο που λάβατε αφορά το ποσό για το επερχόμενο διάστημα μίσθωσης. Για παράδειγμα, αν εκδίδεται 01.03.2020 αφορά 04.2020-09.2020.
  • Εάν έχετε αγοράσει το Cardlink POS και λαμβάνετε πρώτη φορά τιμολόγιο, αφορά το ποσό αγοράς της συσκευής και το ποσό της υποστήριξης για το πρώτο διάστημα υπηρεσίας (στα προγράμματα χρήσης συνήθως είναι 3μηνο).
  • Εάν έχετε αγοράσει το Cardlink POS και έχετε ήδη πληρώσει το ποσό αγοράς της συσκευής και το ποσό υποστήριξης για το πρώτο διάστημα υπηρεσίας, το τιμολόγιο που λάβατε αφορά το ποσό της υποστήριξης του POS για το τρέχον επερχόμενο διάστημα μίσθωσης. Πχ αν εκδίδεται 01.03.2020 αφορά 04.2020-09.2020.