Πίσω Συναλλαγές με το Cardlink POS

Τι διαφορά έχει η συναλλαγή ακύρωσης από την επιστροφή;

Για να χρησιμοποιήσετε την συναλλαγή Ακύρωσης βασική προϋπόθεση είναι να μην έχετε κλείσει πακέτο.

Για να ακυρώσετε μία συναλλαγή αφού έχετε κλείσει πακέτο πρέπει να χρησιμοποιήσετε την συναλλαγή Επιστροφής.

Σημείωση: Δεν είναι εφικτή η Ακύρωση σε ανέπαφες συναλλαγές. Για την ακύρωση των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί ανέπαφα θα χρειαστεί να επιλέξετε την συναλλαγή Επιστροφή με το ίδιο ποσό.

Σχετικά με τα Android POS, και για τα δύο συναλλαγές πρέπει να επιλεχθεί “Ακύρωση” στη συσκευή.  Στη συνέχεια, ανάλογα με το status του πακέτου (κλειστό ή ανοιχτό) στο οποίο βρίσκεται η συναλλαγή, η συσκευή θα προχωρήσει αυτόματα στην αντίστοιχη ενέργεια Ακύρωσης (ανοιχτό πακέτο) ή Επιστροφής (κλειστό πακέτο), χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κάποια περαιτέρω ενέργεια.