Συμβαίνει κάποιες φορές, ενώ γίνεται κανονικά η αποστολή του μηνύματος μιας επιτυχημένης συναλλαγής από το Cardlink checkout προς το website της επιχείρησης, να μη φτάνει ή να μη φτάνει σωστά στο σύστημα του εμπόρου, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η παραγγελία. Αν σας έχει συμβεί, ακολουθούν οδηγίες για το πώς να το αντιμετωπίσετε.

Θα θέλαμε αρχικά να σας ενημερώσουμε ότι μετά από έλεγχο της Cardlink, το πρόβλημα δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία στις παραμέτρους που αποστέλλονται από την πλατφόρμα κατά το response message, στο σημείο όπου ο πελάτης έχει ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας και ανακατευθύνεται στο url του e-shop. Ωστόσο, η νέα έκδοση του Chrome δημιουργεί διακοπές στα sessions ανάμεσα στον πελάτη και στο e-shop, το οποίο πιο συγκεκριμένα περιγράφεται εδώ.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά είχε παρατηρηθεί τον Απρίλιο του 2020, όταν η Google είχε προχωρήσει σε μερικό rollout αλλαγών και βελτιστοποιήσεων σχετικά με τα cookies και συγκεκριμένα με το SameSite cookie. Αργότερα, και λόγω των συνθηκών που απασχόλησαν την παγκόσμια κοινότητα, το rollout αναβλήθηκε και ξεκίνησε εκ νέου η διάθεσή του τον Ιούλιο του 2020. (link = https://blog.chromium.org/2020/05/resuming-samesite-cookie-changes-in-july.html  )

Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξετε με τον τεχνικό σας πώς καταχωρούνται οι παραγγελίες στο σύστημά σας. Αν χρησιμοποιείτε για το logged in των παραγγελιών σας cookie sessions και όχι τις παραμέτρους που αποστέλλονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών, θα πρέπει να ελέγξετε το παραπάνω για να προχωρήσετε στις απαραίτητες μεταβολές. Μία προτεινόμενη αλλαγή είναι να ορίσετε το Samesite=none για να μην λαμβάνεται υπόψη το συγκεκριμένο cookie.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα η Cardlink να σας ενεργοποιήσει το background confirmation το οποίο αφορά την επαναποστολή του response message εντός 120 δευτερολέπτων από την ολοκλήρωση της συναλλαγής (είτε είναι επιτυχής είτε όχι). Η ενεργοποίηση αυτή μπορεί να γίνει στο test περιβάλλον για τους ελέγχους σας, στο προφίλ που θα μας υποδείξετε. Αυτό που χρειάζεται εσείς να εξασφαλίσετε είναι ότι η υλοποίησή σας μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλά request με το ίδιο order ID number.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να στείλετε ένα status request για την συναλλαγή που σας ενδιαφέρει εφόσον έχετε προχωρήσει σε direct integration με την ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών.