Πίσω Οδηγίες ενεργοποίησης POS Spire Spm2

Οδηγίες ενεργοποίησης POS Spire Spm2 – Εφαρμογή POS4all

Το Spire SPm2 είναι ένα mobile POS που εξυπηρετεί αξιόπιστα χιλιάδες επιχειρήσεις. Η εγκατάστασή του είναι απλή και δεν απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις.

Σε συνδυασμό με ένα smartphone ή tablet και με χρήση της ειδικής εφαρμογής της Cardlink μπορείτε να δέχεστε πληρωμές σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκεστε!

Συμβουλευτείτε τον Οδηγό Χρήσης της εφαρμογής POS4all.