Πίσω Οδηγίες ενεργοποίησης POS Verifone

Οδηγός ενεργοποίησης POS Verifone Vx520 Ethernet (παραλαβή από ACS courier)

Το Verifone Vx520 Ethernet είναι ένα ενσύρματο POS που εξυπηρετεί αξιόπιστα χιλιάδες επιχειρήσεις. Η εγκατάστασή του είναι απλή και δεν απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις.

Προσοχή! 

1. Οι οδηγίες που βρίσκονται εδώ είναι για POS που έχετε παραλάβει με ACS courier.

2. Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία της απόδειξης ότι είναι σωστά.