Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τη δυνατότητα αποδοχής καρτών στην ιστοσελίδα μου;

Εφόσον ενημερωθούμε από την Τράπεζα σχετικά με τη μεταξύ σας συνεργασία, λαμβάνετε email με οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του κώδικα που απαιτείται για τη διασύνδεση της ιστοσελίδα σας με τη σελίδα πληρωμών της Τράπεζας, καθώς και samples κώδικα σε php, jsp, asp. Η υλοποίηση κώδικα θα πρέπει να γίνει από την πλευρά σας.