Πίσω

Συνέντευξη του διευθύνοντος συμβούλου της Cardlink, Γιώργου Δρυμιώτη, στην εφημερίδα Η Καθημερινή